Đồng Tấm - Đồng tròn

Đồng C3602 tròn đặc - C3602 Copper Round...

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh chuyên cung cấp Đồng C3602 tròn đặc - C3602 Copper Round barNhập khẩu từ Taiwan, Korea,...

Đồng C3601 tròn đặc

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh chuyên cung cấp Đồng C3601 tròn đặc Nhập khẩu từ Taiwan, Korea, Japan... Sản phẩm chất lượng...

Đồng Thau cây Vuông đặc

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép đặc biệt Quang Minh Steel & Metal Chuyên kinh doanh thép Khuôn mẫu và Kim loại màu cho...

Đồng Ống Đúc

Đơn giá: 1.000 VND

Quang Minh Steel & Metal chuyên cung cấp Đồng Ống Đúc, Đồng Lục giác - Lục lăng, Đồng thau tròn đặc, Đồng...

Đồng Lục giác - Lục lăng

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Quang Minh Steel & Metal chuyên cung cấp Đồng Lục giác - Lục lăng, Đồng thau tròn đặc, Đồng...

Đồng phi tròn đặc

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép và Kim loại Quang Minh chuyên cung cấp Đồng thau tròn đặc, Đồng phi tròn đặc nhập...

Đồng thau tròn đặc

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép và Kim loại Quang Minh chuyên cung cấp Đồng thau tròn đặc nhập khẩu từ Đài Loan,...

Đồng thau tấm

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép và Kim loại Quang Minh chuyên cung cấp Đồng thau tấm nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc, Trung...