Nhôm tấm - Nhôm tròn

Nhôm Vuông Đặc

Đơn giá: 1.000 VND

Nhôm Vuông Đặc Do công ty Thép Đặc Biệt Quang Minh cung cấp được nhập khẩu từ Hàn Quốc: Posco, Chang Won...,...

Nhôm ống đúc

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Đặc Biệt Quang Minh Chuyên cung cấp Nhôm ống đúc, Nhôm tròn đặc, Nhôm...

Nhôm tròn đặc

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Quang Minh Chuyên cung cấp Nhôm tròn đặc, Nhôm tròn A6061, Nhôm tròn A5052, Nhôm...

Nhôm tròn A6061

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép và Kim loại Quang Minh Chuyên cung cấp Nhôm tròn A6061, Nhôm tròn A5052,...

Nhôm tròn A5052

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Quang Minh Steel & Metal Chuyên cung cấp Nhôm tròn A5052, Nhôm Lúc Giác - Lục lăng,...

Nhôm Lúc Giác - Lục lăng

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Quang Minh Steel & Metal chuyên cung cấp Nhôm Lúc Giác - Lục lăng, Nhôm tấm A6061, Đồng...

Nhôm tấm A7075

Đơn giá: 1.000 VND

Nhôm tấm A7075 do công ty Thép Quang Minh cung cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, Nhật Bản,...

Nhôm tấm A6061

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh chuyên nhập khẩu và Kinh doanh Nhôm tấm A6061 - Nhôm tấm do...

Nhôm tấm A5052

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh chuyên nhập khẩu và Kinh doanh Nhôm A5052 tấm - Nhôm tấm do công...