Nhựa Kỹ Thuật

Nhựa Teflon tấm

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Quang Minh kinh doanh Nhựa Teflon tấm cho ngành công nghiệp chế tạo Máy và khuôn mẫu. Sản phẩm chất...