Thép chế tạo máy

Thép tròn đặc S45C Phi lớn

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh Steel & Metal Chuyên Nhập Khẩu và Kinh Doanh Thép tròn đặc S45C Phi lớn. Sản...

Thép tròn đặc CT3

Đơn giá: 1.000 VND

Quang Minh Steel & Metal chuyên cung cấp các loại Thép tròn đặc CT3 Từ  Fi 6 đến Fi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,...

Thép 45C, S45C, C45 phi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Đặc Biệt Quang Minh chuyên cung cấp Thép 45C, S45C, C45 phi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sản...

Thép SCM435 Steel

Đơn giá: 1.000 VND

Thép SCM435 Steel theo tiêu chuẩn Nhật - JIS. Được Công ty Thép Quang Minh nhập khẩu từ những đối tác...

Thép tròn đặc S20C, S25C, S35C, S45C, S50C

Đơn giá: 1.000 VND

Thép tròn đặc S20C, S25C, S35C, S45C, S50C hàm lượng cacbon cao hơn, phù hợp cho chế tạo khuôn mẫu, chế...

Thép tấm S20C, S25C, S35C, S45C, S50C

Đơn giá: 1.000 VND

Thép tấm cacbon S20C, S25C, S35C, S45C, S50C chuyên dùng cho ngành xây dựng kết cấu khung kèo thép, cơ...

Thép chế tạo máy 45C - S45C

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh chuyên kinh doanh Thép chế tạo máy, Thép khuôn mẫu 45C, S45C, S50C, SKD11,...

Thép tấm 35C - S35C

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh Chuyên Kinh doanh Thép tấm 35C - S35C, Thép tròn đặc 35C, Thép...

Thép tròn Đặc 35C - S35C

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Quang Minh Chuyên Kinh doanh Thép tròn Đặc 35C - S35C, Thép tấm 35C, Thép tấm...