Thép dùng làm khuôn dập nóng

Thép SKD61 Hitachi

Đơn giá: 1.000 VND

Thép Quang Minh chuyên cung cấp Thép SKD61 Hitachi chất lượng cao Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản "Tất cả sản phẩm...

Thép Fdac – Fdac Steel Thép làm khuôn dập...

Đơn giá: 1.000 VND

Công ty Thép Đặc Biệt Quang Minh Chuyên cung cấp Thép Fdac – Fdac Steel Thép khuôn...

Thép SKD61 - Thép dùng làm khuôn dập nóng

Đơn giá: 1.000 VND

Đặc điểm thép SKD61: Thép SKD61 - Thép dùng làm khuôn dập nóng, Thép SKD61 có độ...

Thép SKD62 - SKD62 Steel

Đơn giá: 1.000 VND

Đặc điểm Thép SKD62 - SKD62 Steel: Độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ tốt , biến dạng...

Thép SKT4 - SKT4 Steel

Đơn giá: 1.000 VND

Đặc điểm SKT4 Steel, Thép SKT4​ :Độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ tốt , biến dạng rất...

Thép SKD61 Cải tiến - DAC55

Đơn giá: 1.000 VND

Đặc điểm Thép SKD61 Cải tiến - DAC55 :Độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ tốt , biến dạng...