Kinh nghiệm gia công chế tạo thép

Một số kinh nghiệm gia công cơ khí chính xác bằng CNC
Một số kinh nghiệm gia công cơ khí chính xác bằng CNC

Để lập trình được cho máy CNC thì phải học lập trình, nhưng học được rồi, lập trình được nhưng khi gia công lại không thể sản xuất được. Do đó kinh nghiệm làm việc cũng là...